Open Tracker + (N1VG)

vgl. Open Tracker (N1VG)

Referenz:http://n1vg.net/opentracker/

http://www.jaeger-edv.de/

Flyer, Vergleich OpenTracker+ und TinyTrack3

Manual, Firmware, etc.

Infos zum SMD Tracker


18.09.2007 (Marcus, DL1MH)
10.02.2010 defekten Link korrigiert (Marcus, DL1MH)